Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Warszawa przetarg na wykonanie remontu balkonów z izolacją poziomą

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa
ul. Broniewskiego 71
ogłasza

przetarg nieograniczony

na

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES w budynkach

przy ul. Literackiej 15E i 15D (10 szt.) w Warszawie
  1. Termin składania ofert do dnia 18.05.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.
  2. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont balkonów w budynkach przy ul. Literackiej 15E i 15D w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.
  3. Wadium w wysokości 8000,00 zł. (osiem tysięcy złotych i 0/100).
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2020 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.
  5. Wadium z dopiskiem „Remont balkonów w budynkach przy ul. Literackiej 15E i 15D w Warszawie” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.
  6. Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.
  7. Materiały przetargowe do odbioru od dnia 04.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego.
  8. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.