Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Warszawa konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy
ogłasza

konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego 

na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2020 r.

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal o powierzchni 41,15 m² znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Andersena 1 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku, posiada odrębne wejście, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Okres najmu i rodzaj działalności  
 • na jaki rodzaj działalności lokal ma być oddany w najem
 • umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy przy ul. Petofiego 7 m 2 w Warszawie,  do dnia 13.05.2020 r. do godziny 13:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Andersena 1 o pow. 41,15 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 13.05.2020 r. o godzinie 14:00

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

w przypadku osoby fizycznej:
dane osobowe, w szczególności:
 • imię i nazwisko oferenta
 • adres
 • numer PESEL
 • nr dowodu osobistego lub paszportu

b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
c) dane kontaktowe.
w przypadku osoby prawnej:
 • status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • numer NIP
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami
 • oferowaną wysokość czynszu najmu
 • dane kontaktowe
Wysokość minimalnego czynszu i kaucji
 • Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 29 zł za 1 m² netto (bez mediów).
 • Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego (wraz z mediami)  czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.
Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 896-13-12 wew.11 lub elektronicznie marzena.jedrysiak@wnowy.pl

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.