Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Jelenia Góra przetarg na dostawę i położenie płytek gress na stopniach schodów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie robót


Zadanie nr 1
Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach schodów i podestach w klatkach schodowych budynków
 • Różyckiego 9 - kl. nr I, II, III
 • Paderewskiego 14 – kl. nr I, II
 • Karłowicza 23 – kl. nr III
 • Karłowicza 29 – kl. nr I, II
 • Moniuszki 2 – kl. nr I, II, III, IV
 • Moniuszki 8 – kl. nr IV, V, VI, VII

Zadanie nr 2
Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach i podestach w klatkach schodowych oraz dostawa i montaż jednoskrzydłowych metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach
 • Różyckiego 25 – kl. nr III – płytki gress + dostawa i montaż 1 szt. jednoskrzydłowych metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku( szerokość drzwi w świetle otworu nie mniej niż 1200 mm ):
 • Różyckiego 27 – kl. nr I, III – płytki gress + dostawa i montaż 2szt. jednoskrzydłowych metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku( szerokość drzwi w świetle otworu nie mniej niż 1200 mm ):
 • Ptasia 14 – kl. nr I – płytki gress
 • Transportowa 24 – kl. nr I – płytki gress
 • Transportowa 15 – kl. nr I – płytki gress
Preferowany termin realizacji :
 • Zadanie nr 1 – do 12.12.2020 r.,
 • Zadanie nr 2 – do 30.04.2021 r.
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
 • Zadanie nr 1 – 13 250,00 zł,
 • Zadanie nr 2 – 8470,00 zł
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
 1. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 5, nr 6 w godz .800-1400 , lub pocztą od dnia 11.05.2020 r. (cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n.).
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Zadanie nr 1 –„Położenie płytek gress w klatkach schodowych”, „Położenie płytek gress w klatkach schodowych + drzwi wejściowe” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020 r. o godz. 10:15 (oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert).
 4. Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.