Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

OGŁASZA

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Gąbin

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych, stanowiących własność Miasta i Gminy Gąbin położonych w obrębie Miasta Gąbin, gmina Gąbin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  1. działka ewidencyjna nr 500/8 o pow. 0,0692 ha położona przy ul. Srebrnej

    Cena wywoławcza brutto wynosi 27 680,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

    Wadium wynosi 2 500,00 zł.

  2. działka ewidencyjna nr 500/9 o pow. 0,0694 ha położona przy ul. Srebrnej

Cena wywoławcza brutto wynosi 27 760,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100).

Wadium wynosi 3 000,00 zł.

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg usytuowane są w odległości ok. 100m.

Działki będąca przedmiotem sprzedaży w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gąbin przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Nieruchomości nie są obciążone.

Dla działek prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00031505/2 przez Sąd Rejonowy w Gostyninie.

Postąpienie minimalne w licytacji ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednakże nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się dnia 29 lutego 2016 roku, kolejno wg numeracji (1-2) w godzinach 12:00, 12:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki na którą wadium jest wpłacane w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie lub na konto Gminy: PKO BP II O/Płock 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 najpóźniej do dnia 24 lutego 2016r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie

zwrócone, po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Gąbin w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje na temat nieruchomości i przetargu udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, pokój nr 2, codziennie w godzinach urzędowania.

 

Przetarg na Sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.