Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Łódź przetarg na sprzedaż działki gruntowej zabudowanej budynkiem

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
z siedzibą w Łodzi, ul. Legionów 97,
ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż działki gruntowej

nr 136/2 o powierzchni 0,0778 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni 141 m2, położonej w Łodzi przy ul. Żółwiowej 1A, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00073566/1
 • Cena wywoławcza wynosi 250 tys. zł bez podatku VAT.
Warunki przetargu
 1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze Spółdzielni, ul. Legionów 97 w Łodzi,do dnia 5 czerwca 2020 roku do godziny 14.00.
 2. Oferta winna zawierać proponowaną kwotę nabycia w złotych, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dane osoby lub firmy niezbędne do wystawienia faktury.
 3. Wadium w kwocie 25 tys. zł należy wpłacić na konto Spółdzielni:PKO BP S.A. 19 1020 3352 0000 1602 0011 1484.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni.
 5. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie podanym przez Zarząd, nie później niż w okresie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Odstąpienie od zawarcia aktu notarialnego powoduje utratę wadium. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują zwrot wadium niezwłocznie.
 7. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej w chwili zawierania aktu notarialnego, traci prawa wynikające z przebicia oraz złożone wadium.
 8. Koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa w całości kupujący.
 9. W przypadku gdy kilku oferentów poda tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje o ustnej kontynuacji przetargu w wyznaczonym przez Spółdzielnię dniu.
 10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo od odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
 11. Szczegółowy opis nieruchomości oraz regulamin przetargu jest do zapoznania się w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowych informacji udziela Zarząd w siedzibie Spółdzielni ul.Legionów 97 tel. 601 385 958 lub 42 632 38 35.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.