Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Wleń przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we Wleniu

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we Wleniu

przy ul. T. Kościuszki 16/3 na działce gruntu nr 141/11 o pow. 0,0103 ha

Opis nieruchomości
Położenie nieruchomości – Wleń ul. T. Kościuszki nr 16, działka ewidencyjna nr 141/11 o powierzchni 0,0103 ha, księga wieczysta JG1S/00018117/8. Udział w działce gruntu i częściach wspólnych budynku 14,76%.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 składający się z kuchni, pokoju i w.c, o pow. użytkowej 14,80 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Lokal położony na I piętrze budynku mieszkalnego nr 16 we Wleniu.  Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej, segment środkowy, dwukondygnacyjny, ze strychem, częściowo podpiwniczony, wybudowany w okresie przedwojennym. Lokal nie posiada certyfikatu energetycznego, co zostanie zapisane w akcie notarialnym umowy sprzedaży.
W studium do planu zagospodarowania przestrzennego obszar, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość otrzymał przeznaczenie:  86.MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami TZ2 tereny zalane podczas powodzi,
GSB/OW: przeznaczenie terenu Strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, Strefa „OW” obserwacji archeologicznych, GSA – Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, Z1 – obiekt ujęty w ewidencji zabytków, ODZ – obiekt do zachowania.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11oo w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń przy pl. Bohaterów Nysy 7.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń,, BS Lwówek Śląski O/Wleń nr 79 8384 1019 0000 0228 2000 0019 w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest na wskazane konto. Uczestnicy przetargu powinni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium; w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne; w przypadku wspólników spółki cywilnej aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowane pełnomocnictwa; w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, powinna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu przy pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 3, tel. lub pod numerem telefonu 75/71-36-075.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.