Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Legnica wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 03.04.2020 r., w imieniu którego wystąpiła Grażyna Litwin – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy, przewidziane do realizacji na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
  • w pasie drogowym - w liniach rozgraniczających (stałe zajęcie):
jednostka ewidencyjna: Legnica, obręb Nowa Wieś, nr działek: 94, 14/2, 15/2, 29/7, 34/1, 29/8, 37/1,
jednostka ewidencyjna: Legnica, obręb Bartoszów, nr działek: 11/11, 11/34 z podziału działki nr 11/26, 23/25, 23/26, 23/27, 23/34 z podziału działki nr 23/30, 23/32, 24, 11/7, 11/9, 23/33, 23/36 z podziału działki nr 23/31,
  • w zakresie opracowania do czasowego zajęcia:
jednostka ewidencyjna: Legnica, obręb Nowa Wieś, nr działek: 1/2, 11, 8/2, 10, 15/1,
jednostka ewidencyjna: Legnica, obręb Bartoszów, nr działek: 11/7,

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy, stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy oraz w prasie lokalnej.

Jednocześnie informuję, iż z wnioskiem oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, pok. 325 w godzinach pracy Urzędu, oraz składać ewentualne uwagi i wnioskiw terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.