Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Gorlice przetarg na sprzedaż działki z dostępem do drogi publicznej

Starosta Gorlicki

informuje,
iż przeznaczył do sprzedaży w trybie I nieograniczonego przetargu pisemnego nieruchomość stanowiącą działkę nr 2288/13 o pow. 0,1568 ha położoną w Gorlicach, objętą Kw nr NS1G/00000641/7. Działka o kształcie foremnym, prostokątnym, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Teren z dużym spadkiem. Przez działkę przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej uniemożliwiające zabudowę. Nieruchomość może być zagospodarowana jako teren zieleni, park. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice nieruchomość położona jest w terenach: usług celu publicznego (2.UP) i komunikacji (2.KUg).

Cena wywoławcza: 75.200,00 zł + 23% VAT, tj. 92.496,00 zł brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto tj. kwoty 4.624,80 zł. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa nr 03 1240 4748 1111 0000 4881 8500 w terminie do dnia 30.06.2020 r. Pisemne oferty z podaniem ceny, oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg działka nr 2288/13 Gorlice” do dnia 30.06.2020r. pok. 1 Starostwa ul. Biecka 3 do godz. 15.00 lub przesłać pocztą w tym samym terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu7.07.2020 r. o godz. 9.00 w budynku Starostwa ul. Biecka 3, pok. 4.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa ul. Biecka 3 oraz na stronie internetowej Starostwa.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 18-35-48-734 w godz. pracy Starostwa.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.