Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wałbrzych przetarg na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości

o łącznej powierzchni 1,8604 ha położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działkanr 66/4 w obrębienr 47 Podzamcze z przeznaczeniem na cele rolne
  • Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona nakwotę 555,78 zł.
  • Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Czas trwania umowy – 3 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu15.07.2020 r.w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 09:15.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 8.07.2020 r. wadium w wysokości 555,78 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych PKO Bank Polski S. A. 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Data wywieszenia: od 10.06.2020 r. do 15.07.2020 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.