Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wleń przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

nr 16 położonego we Wleniu, ul. Jana Pawła II 12

Opis nieruchomości:
Położenie nieruchomości – Wleń, ul. Jana Pawła II 12/16, działka ewidencyjna nr 147/7 opowierzchni 0,1430 ha, księga wieczysta JG1S/00034138/9.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16, składającego się zkuchni, pokoju, łazienki zw.c., przedpokoju ołącznej pow. użytkowej 26,0 m2.

Lokal położony jest na III piętrze wbudynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wyposażony jest winstalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie c.o. iciepłą wodę zkotłowni olejowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Budynek wybudowany wlatach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zarządzany przez Spółdzielnie Mieszkaniową wLwówku Śl. Najbliższe otoczenie to zabudowa mieszkalna wielorodzinna.
Wplanie zagospodarowania przestrzennego obszar, wktórym położona jest przedmiotowa nieruchomość, otrzymał przeznaczenie: 90.MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - istniejące, TZ2 – tereny zalane podczas powodzi, GSB/OW: przeznaczenie terenu Strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, Strefa „OW” obserwacji archeologicznych, GSA strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, ODZ – obiekt do zachowania.

Cena wywoławcza nieruchomości: 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy zł).

Przetarg odbędzie się wdniu 20.07.2020 r. ogodz. 10.oo wsali posiedzeń Urzędu Miasta iGminy Wleń przy pl. Bohaterów Nysy 7.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.100,00 zł na konto Urzędu Miasta iGminy Wleń, BS Lwówek Śląski O/Wleń nr 79 8384 1019 0000 0228 2000 0019 w terminie do dnia 14.07.2020 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi wrazie uchylania się przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest na wskazane konto. Uczestnicy przetargu powinni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium; w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości lub paszport, a wprzypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne; w przypadku wspólników spółki cywilnej aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowane pełnomocnictwa; w przypadku osób prawnych aktualny wypis zwłaściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego powinna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu przy pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 3, lub pod numerem telefonu 75 71 36 075.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.