Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Kraków przetarg na a wyłonienie nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały Wschód”
w Krakowie, ul. Grażyny 3
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wyłonienie nabywcy
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej

działki o numerze 193 o powierzchni 284 m2, która to nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KR1P/00187393/0.Cena z operatu szacunkowego 37 400 zł brutto.

Działka znajduje się obok kompleksu garażowego przy ulicy Pachońskiego obręb 43 Kraków - Krowodrza, teren ten objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony pod budowę parkingów lub garaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 8 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni Bank PKO SA nr rachunku 33 1240 4722 1111 0000 4854 1958 najpóźniej wdniu 22.06.2020 r. do godz. 12

Pisemne oferty z propozycją cenową należy składać w sekretariacie Spółdzielni do godz. 13.00 wdniu 24.06.2020 roku.

Pisemna oferta powinna zawierać
  1. Imię, nazwisko iadres oferenta:
  2. Potwierdzenie wpłaty wadium
  3. Proponowana kwota nabycia
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich opłat związanych z transakcją kupna prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest odstąpienie Gminy Kraków od pierwokupu tej nieruchomości. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia dla oferenta, który wygrał przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.