Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Zawidów przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Zawidów
ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
będącej własnością Gminy Miejskiej Zawidów, składającej się zdziałki nr 919/3 Obr. I, AM-4 opow. 0.1269 ha, położonej w Zawidowie przy ul. Lubańskiej (powiat Zgorzelec), dla którego Sąd Rejonowy w Zgorzelcu,
V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1Z /00015603/6.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zawidowie nr LIII/258/214 zdnia 30.09.2014 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest wobszarze oznaczonym symbolem 2.1 MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
  1. Cena wywoławcza (netto) wynosi 66 000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.
  2. Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zawidowie, sala nr 1.
  3. Wysokość wadium wynosi 6600 zł (sześć tysięcy sześćset złotych).
  4. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rach. Urzędu Miejskiego w Zawidowie BANK PKO BP SA nr 17 1020 2137 0000 9302 0115 5696 w terminie do dnia 17.08.2020 r.
  5. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawidowie oraz na stronie internetowej www.bip.zawidow.eu
Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Zawidowie, Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego, pl. Zwycięstwa 21/22, tel. 75 778 82 82 wew. 106.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.