Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Mirsk przetarg na na zbycie nieruchomości lokalowej

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

ogłasza
 1. pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kościuszki 1 w Mirsku wraz z udziałem 15,5% w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 289/8 obręb Mirsk 2 o powierzchni 0,0263 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w księdze wieczystej nr JG1S/00026200/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 55 000,00 zł
  • Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 11 000,00 zł
 2. pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w miejscowości Giebułtów 75, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 194 obręb Giebułtów, gmina Mirsk o powierzchni 0,36 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w księdze wieczystej nr JG1S/00024266/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 81 000,00 zł
 • Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. kwota 16 200,00 zł
Opis lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 1 przy ul. Kościuszki w Mirsku:
lokal usytuowany na drugim piętrze budynku mieszkalno-użytkowego składa się z następujących pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 40,36 m2:
 • pokoju o powierzchni 16,49 m2,
 • pokoju o powierzchni 8,75 m2,
 • kuchni o powierzchni 13,10 m2,
 • łazienki o powierzchni 2,02 m2
oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego/komórki o powierzchni 6,5 m2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/285/06 z dnia 24 lutego 2006 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: MU.a – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej z usługami towarzyszącymi – istniejące w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Opis nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonej w miejscowości Giebułtów 75, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 194 obręb Giebułtów, gmina Mirsk, o powierzchni 0,36 ha:
teren działki zróżnicowany, front działki na skarpie, tylna część wypłaszczona, kształt regularny umożliwiający swobodne zagospodarowanie. Budynek mieszkalno-gospodarczy wybudowany w 2 poł. XIX w. ujęty w wykazie zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany na planie prostokąta, z częścią mieszkalną oraz niewielką częścią gospodarczą.
Układ w części mieszkalnej:
 • parter - sień (korytarz) oraz dwie izby (pokój i kuchnia);
 • piętro - pokój na poddaszu.
Sołectwo Giebułtów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XLVIII/436/18 z dnia 18 października 2018 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową (symbol MP), dodatkowe informacje: obszary zdegradowane, Strefa „B” historycznego układu urbanistycznego oraz ruralistycznego układu wsi.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac Wolności nr 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń):
 1. w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00 na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 1 w Mirsku;
 2. w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 13.00 na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym Giebułtów 75.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu lub na konto PKO BP SA o/Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468:
 1. do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30 w wysokości 20% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 1 w Mirsku tj. kwota 11 000,00 zł;
 2. do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30 w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym Giebułtów 75, tj. kwota 16 200,00 zł
Pełna treść niniejszych ogłoszeń dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na stronie internetowej Bip Gminy Mirsk.

Informacji udziela:
Ewa Truszkowska, Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymitel. 75 64 70 445, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.