Dzisiaj jest: 22.2.2024, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Wójt Gminy Lubin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubin uchwały Nr XXXIX/248/2016 z dnia 12.10.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora (sporządzenie miejscowego planu dotyczy obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego w kat. C „Chróstnik I”, „Krzeczyn”, „Krzeczyn-Obora”, „Obora I” oraz „Obora II”).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Łokietka 6, w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wójt Gminy Lubin

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.