Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Urząd Miasta Suwałki

Suwałki 2016-11-02

WYKAZ Nr 10/2016

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., działając na podstawie § 3 ust. l zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., póz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do najmu.
 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do najmu.
 

Informacje dodatkowe:

1. Najemca z tytułu najmu nieruchomości opłacać będzie czynsz w póz. l i 2 do 10 każdego miesiąca, w póz. 3 raz do roku.

2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski", ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.

3. Przedmiotem przetargu będzie miesięczna stawka czynszu netto za l m2 powierzchni.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Suwałkach;
  • opublikowanie w dzienniku www.nionitorurzedowy.pl;
  • opublikowanie na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. - www.zbm.suwalki.pl;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ul. Wigierska 32;
  •  w przypadku nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu jest to stawka wywoławcza.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32 - pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 87 563-50-51.Urząd Miasta Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.