Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Braniewie

BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA

Ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej  w Braniewie  przy ul. Kościelna nr 2A/3 (lokal mieszkalny o pow. 15,39m2) oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 170/4 o powierzchni 154m2  w obrębie nr 8, dla której prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00013811/2.

Przetarg odbędzie się dnia  04.03.2016r.  o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta w Braniewa, ul.Kościuszki  111 (pokój nr 25)

Cena wywoławcza wynosi 20.547zł.  plus podatek VAT. (23%) od I opłaty za użytkowanie wieczyste udziału w działce.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.100zł. najpóźniej  do dnia 01.03.2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie  prowadzony w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości lokalowej płatna przed spisaniem umowy  notarialnej.

Urząd Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Braniewie,  pokój nr 26 , tel. 55 6440110 lub  55 644 0112.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej - www.bip.braniewo.pl 
Sprzedaż nieruchomości


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.