Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Urząd Miasta Suwałki

Suwałki, dnia 9 listopada 2016 r.
GR.6823.52.1.2016.SW
Informacja
Prezydent Miasta Suwałk, działając zgodnie z art. 114 ust. 3, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Gminy Miasto Suwałki oraz postępowania w sprawie podziału nieruchomości zabudowanej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 3, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 11439 o powierzchni 0,5830 ha, Obręb 6. Na podstawie art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa nieruchomość zaliczona została do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest budowa bulwarów, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwałk, ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach, uchwalonego uchwałą Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 141.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr geod. 11439 i postępowanie wywłaszczeniowe.

Sprawę prowadzi: Sylwia Woszczyna – tel. (87) 562 82 41.
 
Informacja podlega:
1.wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach,
2.wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach,
3.ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
ogłoszeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


Urząd Miasta Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.