Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Urząd Miasta Zgierz

Prezydent Miasta Zgierza
informuje, 

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16, zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące zarządzenia:

- zarządzenie nr 315/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, obejmującego lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Długiej 66B w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Dubois 35 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 24 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 47 przy ul. 1 Maja 71 w Zgierzu oraz lokal mieszkalny nr 74 przy ul. 1 Maja 73 w Zgierzu.

- zarządzenie nr 316/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w użytkowaniu wieczystym gruntu), obejmującego lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Parzęczewskiej 38 w Zgierzu. 

Zarządzenia podlegają publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), winny składać wnioski do dnia 27 grudnia 2016 r.

Informacji dotyczących niniejszych zarządzeń udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 4, tel. 42 714-31-85.


Urząd Miasta Zgierz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.