Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 18.11.2016 r. do 09.12.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat:

  - część działki nr 803 o pow. 30m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 1,60zł/m2 – (tj. 59,04zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku

  - część działki nr 3983/3 o pow. 35m2 położonej  w Olkuszu przy ul. Wyszyńskiego  z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości 1,60zł/m2 – (tj. 68,88zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku

- część działki nr 2115/29 o pow. 20m2 z  przeznaczeniem pod działalność handlową oraz 15m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”  (dzierżawa części działki pod kiosk  handlowy oraz garaż  nietrwale związane z gruntem-  kiosk i garaż stanowią własność  Dzierżawcy) Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości - za działalność handlową - 6,00zł/m2 netto (tj. 147,60zł brutto); - za garaż - 1,00zł/m2 netto (tj. 18,45zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry

- część działki nr 2515/11 o pow. 11m2 położonej wOlkuszu przy ul. Minkiewicza z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 36,90zł  brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- część działki nr 168/1 o pow. 87,60m2 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- część działki nr 362o pow. 120m2 położonej w Zawadzie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 0,35zł /m2 (tj. 51,66zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- część działki nr 1703/4 o pow. 12m2 położonej w Olkuszu -  Pasaż Warszawskim z przeznaczeniem pod najem pomieszczenia znajdującego się w ciągu pawilonu handlowego z przeznaczeniem  pod magazyn. Stawka czynszu ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  nr 0050.1735.2016 z 26.10.2016r. w wysokości – 2,00zł/m2  netto oraz zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z17.05.2011r. w wysokości – 1,70zł /m2 (tj. 54,61zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry

- część działki nr 1376 o pow. 20m2połozonej w Olkuszu przy  ul. Kruszcowa z przeznaczeniem pod działalność handlową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 6,00zł/m2 netto (tj. 147,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry

- część działki nr 968/75 położonej w Olkuszu przy ul. Zielona o pow. 40m2 przeznaczona pod garaż oraz 30m2 przeznaczone pod zieleń przydomową (dzierżawa części działki pod zieleń oraz posadowiony  garaż nietrwale związane z gruntem- będący własnością Dzierżawcy). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości:
- za garaż: 1,00zł/m2 netto (tj. 49,20zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry
- za zieleń: 1,60zł /m2 (tj. 59,04zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry.

- część działki nr 2579/6 o pow. 45m2 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 1,60zł /m2 (tj. 88,56zł brutto).Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry.

- część działki nr 3586/49 o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod parking bezpłatny.Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 0,60zł/m2 (tj. 147,60  brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry
 
Dzierżawa/ Najem  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę/najem nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania, proponowany okres dzierżawy oraz proponowaną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy/najmu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.