Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Starostwo Powiatowe w Lublinie

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego wraz z podziałem
nieruchomości oraz udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.),
 
zawiadamiam 

o wydaniu decyzji znak: AB.6740.100.2016.MS2 z dnia 10.11.2016 r. odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego wraz z podziałem nieruchomości oraz udzielenia Wójtowi Gminy Głusk zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: 

Rozbudowa drogi gminnej nr 107112L w miejscowości Dominów, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 835 do drogi powiatowej nr 2272L, gmina Głusk. 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 107, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30, wtorek 7.00 – 17.00/.
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Starostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.