Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Gmina Krokowa

Zarządzenie
Nr ZPGN.507.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krokowa przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat. 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr XXVIII/249/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krokowa, 

Wójt Gminy Krokowa
z a r z ą d z a , co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Krokowa, na okres 10 lat, od 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2026 roku, przeznaczeniem na cele rolne, wymienione w wykazie nr 1 i 2 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 

1/. dz. 952/2 o pow. 1.0043 ha, obręb Wierzchucino, KW nr GD2W/00016621/8 ,
2/. dz. 566 o pow. 1.18 ha, obręb Karwieńskie Błota, KW nr GD2W/00034268/7. 

§ 2. Ustalam wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości: 

1/. dz. 952/2 o pow. 1.0043 ha, obręb Wierzchucino - 500,00 zł.
2/. dz. 566 o pow. 1.18 ha, obręb Karwieńskie Błota - 410,00 zł. 

Czynsz roczny płatny do 15 września każdego roku. 

§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa. 

§ 4. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPGN.507.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2016 r. 

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy. 
 
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Wierzchucino
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24. 

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 24.11.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ZPGN.507.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy. 
 
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Karwieńskie Blota
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24. 

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 24.11.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.

Gmina Krokowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.