Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 36 /2016

Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Wojewody Nr 10/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste:

  1. oznaczonej działką nr 24750/4 o powierzchni 0,4422 ha, zabudowanej pawilonem handlowo magazynowym, położonej w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040963/3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży: 104 080 zł (słownie: sto cztery tysiące osiemdziesiąt złotych).

  2. oznaczonej działką nr 24749/1 o powierzchni 0,1374 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041753/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży: 32 300 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych).

§ 2. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁKNieruchomości na sprzedaż
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.