Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Burmistrz Chełmka

I N F O R M A C J A
O  W Y W I E S Z E N I U  W Y K A Z U
 
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość lokalową tj.: lokal mieszkalny oznaczony nr 2, położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 34,30 m2 .

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 29 listopada 2016 roku do dnia 20 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.


Burmistrz Chełmka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.