Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ulicy Kwiatowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXII/164/16 z dnia 29.06.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ulicy Kwiatowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8.12. do 30.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany wyżej wym. zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 15.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2017 r.Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.