Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starosta Ostrowiecki

GN.I.6821.1.149-150.2016

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Jędrzejów oraz Stara Dębowa Wola, gm. Bodzechów, składającej się z działek nr 8 o pow. 0,4000 ha i nr 206 o pow. 0,6500 ha, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm, DN 160 mm oraz rurociągu tłocznego DN 90 mm, posadowienia pompowni P1 i P5 oraz dwóch studzienek DN 600 mm, a także trzech studzienek DN 1000 mm.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów przy ul. Reja 10 w Ostrowcu Św. zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 1 grudnia 2016 r.Starosta Ostrowiecki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.