Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

GN.6840.00012.2015
W Y K A Z
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.), Uchwały nr XV/102/2016 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i Uchwały Zarządu Powiatu w Kołobrzegu nr … z dnia 06 grudnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości
 
ZARZĄD POWIATU W KOŁOBRZEGU
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego
przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
 
Położenie Obręb Kukinia, gmina Ustronie Morskie
Oznaczenie nieruchomości Działka nr 235/3 o pow. 0,0331 ha, obręb Kukinia,KW nr KO1L/00045187/6
Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana wiatą, której większa część zlokalizowana jest na sąsiedniej działce. Działka nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej w formie przyłączy. Istnieją warunki do pełnego uzbrojenia działki, tj. wykonania przyłączy: wodnego, kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego, z pobliskich sieci. Dojazd do nieruchomości dogodny, z drogi o nawierzchni utwardzonej. W otoczeniu występuje zabudowa siedliskowa, zagrodowa i usługowa. Kształt działki w miarę regularny, teren równy, płaski. W dziale III i IV księgi wieczystej KW KO1L/00045187/6 wpisów brak.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i zagrodowej.
Cena nieruchomości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) netto.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6 oraz na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie przy ul. Rolnej 2, 78-111 Ustronie Morskie - na okres 21 dni, tj. do dnia 27 grudnia 2016r. 

Kołobrzeg, dnia 06 grudnia 2016 roku


Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.