Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Burmistrz Chełmka

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujące fragmenty nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

1.      1680 o pow. 0.0553 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 55,61 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 83A i objęta jest Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00024296/9.
2.      172/63 o pow. 11.4915 ha. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ul. Kolistej i objęta jest Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00023988/0.
 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 07 grudnia 2016 roku do dnia 28 grudnia 2016 rokuw siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 
Dodatkowych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.


Burmistrz Chełmka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.