Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Miasto Oborniki Śląskie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Oborniki Śląskie


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały nr XVIII/136/12 z dnia 10 lutego 2012 r. zmienionej uchwałą XXV/204/12 z dnia 30 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, w godz. od 10 do 15.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wym. planu miejscowego odbędzie się w dniu 09.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich o godz. 14.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub w prognozach oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik Śląskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2017 r.Miasto Oborniki Śląskie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.