Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Starosta Ostrowiecki

GN.I.6821.1.77-78.2016

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2050 o pow. 1,3982 ha, nr 757 o pow. 0,2296 ha i nr 2051 o pow. 0,4484 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Tarnowie na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu DN 500 (dz. nr 2050 i nr 2051) oraz DN 50 (dz. nr 757) wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szer. 8,0 m (po 4,0 m od osi gazociągu DN 500) oraz 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu DN 50) w związku z inwestycją polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz-Ostrowiec Św.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ul. Ostrowieckiej 40, zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 14 grudnia 2016 r.Starosta Ostrowiecki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.