Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Sprzedaż działki w miejscowości Krzyż

Burmistrz Czerska
ogłasza
III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionej
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

 
Termin I przetargu 9 września 2015 r., II przetargu 26 listopada 2015 r.
 
Numer działki Powierzchnia w ha Numer księgi wieczystej Położenie działki Symbol planu Cena wywoławcza nieruchomości
426 0,3100 SL1C/00044161/0 Krzyż brak planu 29.900,00 zł

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
29 LUTEGO 2016 ROKU O GODZ. 12.00

Warunki przetargu:
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 23 lutego 2016  r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa
 
· dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

· w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

· wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

· wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

· wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu

· koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.
 

Sprzedaż działki
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.