Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Gmina Kobierzyce

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w gminie Kobierzyce 


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kobierzyce uchwały Nr XVIII/334/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej w północno-środkowej części obrębu Biskupice Podgórne, w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały (B60).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, w terminie do dnia 9 stycznia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Gmina Kobierzyce

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.