Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Gmina Lesznowola

 
WÓJT GMINY LESZNOWOLA
       05-506 LESZNOWOLA
Ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 
Lesznowola, dnia 07.12.2016 r.
 
RUP.6721.1.6.2015(50)
 
OBWIESZCZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna i części obrębu Zgorzała (rejon ul. Torowej)
 
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 368/XXIV/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna i części obrębu Zgorzała.
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu i jego podsumowaniem:
1.  Siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
     ul. G.R.N. 60, 05-506 Lesznowola.
2.  BIP Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.eobip.pl
UZASADNIENIE
Stosownie do art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).
  • Wójt Gminy Lesznowola w dniu 07.07.2015 r. ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna , zatwierdzonego uchwałą Nr 83/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20.05.2015 r.
  • W ogłoszeniu i obwieszczeniu podano termin i zasady składania wniosków do projektu planu (wnioski do dnia 21.08.2015 r.).Do projektu planu wpłynęły 3 wnioski, które częściowo zostały uwzględnione.
  • Wójt Gminy Lesznowola w dniu 25.04.2015 r. ogłosił o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe dokumenty zostały wyłożone w dniach od 09.05.2016 r. do 03.06.2016 r. Dyskusja Publiczna odbyła się w dniu 01.06.2016 r. Termin składania uwag upłynął w dniu 20.06.2016 r. 
  • Do wyłożonego projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która nie została uwzględniona.
z up. WÓJTA
Iwona Pajewska – Iszczyńska
          Zastępca Wójta


Gmina Lesznowola

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.