Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Miasto Leśna

ZARZADZENIE NR 240/2016

BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 12.12. 2016r.

w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej na sprzedaż lokalu użytkowego LU/1, znajdującego się w budynku przy ul. Żeromskiego 14 w Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art.39 ust1 i art.67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. , poz. 1774 ze zmianami ) zarządzam, co następuje :

§ 1

  1. Obniża się w drugim przetargu o kwotę 3.000zł cenę wywoławczą lokalu użytkowego LU/1 znajdującego się w budynku przy ul. Żeromskiego 14 Leśnej, ustalonej przy ogłaszaniu pierwszego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

  2. Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu ustala się na kwotę 10.000zł w tym:

  1. Wartość lokalu - 9.759zł

  2. Wartość gruntu – 241zł

§ 2

Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Miasto Leśna

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.