Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Miasto i Gmina Oleszyce

Wykaz 1/2017
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 2147 )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
(od dnia 04 stycznia 2017 r. do dnia 25 stycznia 2017 r. ) 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
I. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 
Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości*
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 BORCHÓW PR1L/ 00003589/9 73 0,3636 ha 6 220 zł Kształt działki prostokątny, położona w terenach rolnych, dojazd do niej drogą gruntową . Teren płaski częściowo podmokły i porośnięty drzewami samosiejki i krzakami. Teren obejmujący działkę 
nr 73 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
Przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
2 BORCHÓW PR1L/ 00003589/9 83 0,4912 ha 8 310 zł Kształt działki prostokątny, położona w terenach rolnych, dojazd do niej drogą gruntową . Teren płaski częściowo podmokły i porośnięty drzewami samosiejki i krzakami. Teren obejmujący działkę 
nr 83 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
3 BORCHÓW PR1L/ 00003589/9 389/1 0,7197 ha 13 350 zł Kształt działki prostokątny, położona w terenach rolnych, dojazd do niej drogą gruntową . Teren płaski. Teren obejmujący działkę 
nr 389/1 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, 
że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
wynosi 6 tygodni
 licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Miasto i Gmina Oleszyce - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym


Miasto i Gmina Oleszyce

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.