Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Miasto Leśna

ZARZĄDZENIE NR 1/2017
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 03 stycznia 2017 roku.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej .

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2016 r. Dz.U. poz.446 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U z 2016 r. poz.2147) oraz Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna., Burmistrz Leśnej zarządza co następuje:
 
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Leśna.
§ 2
Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wiąże do dnia 20 grudnia 2017r.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej 1/2017 z dnia 03 stycznia 2017r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
Zarządzenie Burmistrza Leśnej w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 04.01.2017r. do dnia 25.01.2017r..
Terminem końcowym do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości tj. z tytułu roszczenia lub jako poprzedniemu właścicielowi pozbawionemu prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercom jest dzień 15.02.2017r.


Miasto Leśna

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.