Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Starostwo Powiatowe w Lesku

Lesko 2016-12-16
STAROSTA LESKI 
38-600 LESKO
Rynek 1
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z póź. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca z 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z póź. zm.) 

STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA
 
że w dniu 12-12-2016r. została wydana decyzja Starosty Leskiego Nr 346/16 znak: AB.6740.5.140.2016. o pozwoleniu na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawóz na działkach nr: 4, 23/1, 24/1, 24/2, 29/1, 30, 31, 32/1,32/2,32/3, 33, 34, 35/2, 36/4, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 42, 45/1, 45/2, 46, 48, 52, 54/1, 55/4, 58/1, 58/2, 60, 65/1, 69/13, 70/9, 71/7, 71/8, 72/1, 72/2, 77/1, 79/3, 79/4, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 101/1, 101/2,103/1, 103/3, 103/4 , 105,108,109,100/4,102/5,102/4 , 104/1 ,106/1, 106/3, 107/1, 110/8 , 110/9,111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 116, 117, 118, 125/4, 126/1, 126/16, 126/9, 127/1, 127/2, 127/10, 128/4, 128/5, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132, 133, 135/3, 136, 137, 138/1, 139/2, 139/3, 140/5, 140/6, 140/7, 141, 144/4, 145/6, 159/1, 166, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 169/3, 170/1, 170/2, 170/5, 171/3, 172, 173, 175, 176, 179/7, 179/8, 179/12, 183/3, 184, 185, 187, 190, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 194/2, 194/9, 195, 197, 348, 356, 357, 363/4, 366, 367/5,367/6 , 370, 472/1, 482, 510/1, 512, 513, 514, 515, 517, 519/4, 520/5, 520/6, 520/7, 539, 540, 587, 588, 590/3, 591, 592/18, 592/23, 592/26 , 592/31 , 592/33, 592/41, 592/49, 592/50, 592/55, 592/58, 592/59, 592/60, 592/62, 595/1, 595/2, 595/3, 595/5, 596/5, 596/6, 597/5, 597/10, 620/4, 623/1, 650, 651/2, 652 obręb 0024 Zawóz. Decyzja ta dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Rynek 1 pokój nr 200, 202 i 203 w godz. 7.00- 15.00.
 
Podpisał:
z up. Starosty mgr inż. Ewa Orlef
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
 
 
Sprawę prowadzi: Joanna Milczanowska: Tel. 13 – 493 9082


Starostwo Powiatowe w Lesku

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.