Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Gmina Kobierzyce

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwał Rady Gminy Kobierzyce:

1) Nr XIV/222/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tęczowej w południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie (A122);

2) Nr XIV/223/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej i Dwa Światy w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie (A123);

3) Nr III/18/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Sportowej i Piaskowej w środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały (B47);

4) Nr XIV/224/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wspólnej w środkowej części wsi Kobierzyce (D51);

5) Nr XIV/227/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Sportowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski (I26);

6) Nr XIV/228/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Wrocławskiej i Sportowej w północno-środkowej części wsi Jaszowice (I27);

7) Nr XV/252/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Partyzantów i Akacjowej we wschodniej części wsi Dobkowice (I28);

8) Nr XV/250/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po zachodniej stronie rzeki Ślęzy w środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza (A107)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów planów miejscowych obejmujących obszary określone na załącznikach graficznych do ww. uchwał wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, w godzinach od 10.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy opizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobierzyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 r.


Gmina Kobierzyce

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.