Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starosta Ełcki

O G Ł O S Z E N I E  

Starosta Ełcki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,  zgodnie     z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ) zawiadamia że, w dniach od 23.01.2017 r. do 14.02.2017 r.  zamieszczony będzie na stronie internetowej – bip.powiat.elk.pl oraz wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku  przy     ul. Piłsudskiego 5, II piętro, wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie obrębu 2 m. Ełk  oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków działką  nr 2866 o pow.  7,7630 ha,  opisaną  w księdze  wieczystej  nr OL1E/00027302/5 przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147).
  STAROSTA EŁCKI
(-) Marek Chojnowski


Starosta Ełcki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.