Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Gmina Uście Gorlickie

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Uście Gorlickie
z dnia 9 stycznia 2017

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXI/199/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa - Zdrój, zarządzam co następuje: 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wchodzącą w skład zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie, położoną w miejscowości Wysowa - Zdrój, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, oraz zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Uście Gorlickie, portalu internetowym Monitor Urzędowy a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy.
 
§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Uście Gorlickie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
/-/ Dymitr RYDZANICZ
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Uście Gorlickie
Nr 2/2017 z dnia 09.01.2017 r.
WYKAZ
nieruchomości położonych w miejscowości Wysowa - Zdrój,
przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych
 
 
Gmina Uście Gorlickie wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Wysowa - Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Uście Gorlickie
Nr 2/2017 z dnia 09.01.2017 r.
OGŁOSZENIE

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po określonej cenie w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia zarządzenia wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80, pokój nr 5-parter.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu publicznego.


Gmina Uście Gorlickie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.