Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Miasto Oborniki Śląskie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębu Wielka Lipa – Osola 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz uchwały nr XV/102/15 z dnia 30 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębu Wielka Lipa – Osola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, w godz. od 10 do 15.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wym. planu miejscowego odbędzie się w dniu 21.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich o godz. 14.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub w prognozach oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik Śląskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.03.2017 r.


Miasto Oborniki Śląskie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.