Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Miasto Chełmek

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 431/51 o pow. 128,00 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Fredry i objęta jest KW nr KR1E/00060416/1 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 30 stycznia 2017 roku do dnia 20 lutego 2017 rokuw siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 
Dodatkowych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.


Miasto Chełmek

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.