Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego

Lublin, dnia 1 lutego 2017 r.
 
OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO
O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
 
Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), Starosta Lubelski
 
informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Szerokie, gmina Konopnica, oznaczonej jako działka nr 90/4 (obr. 8 Szerokie), w celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Jak wynika ze zgromadzonych w sprawie dokumentów, jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, Stanisław Zwolski nie żyje i do chwili obecnej nie przeprowadzono postępowania spadkowego po zmarłym. Stosownie do art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, działkę nr 90/4 należy uznać za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują po zmarłym Stanisławie Zwolskim prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują po zmarłym prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Konopnica, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).


Ogłoszenie Starosty Lubelskiego

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.