Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Suwałki 2017-02-06
WYKAZ Nr 2/2017 
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., działając na podstawie § 3 ust. l zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., póz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do najmu.
 
 
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do najmu
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
 
 
Informacje dodatkowe:
1. Najemca z tytułu najmu nieruchomości opłacać będzie czynsz w poz. 1 do 20 każdego miesiąca, Najemca z tytułu najmu nieruchomości opłacać będzie czynsz w poz. 2, 3, i 4 do 15 każdego miesiąca, Najemca z tytułu najmu nieruchomości opłacać będzie czynsz w poz. 5, 6, 7 i 8 do 10 każdego miesiąca i Najemca z tytułu najmu nieruchomości opłacać będzie czynsz w poz. 9 opłata roczna.
2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski", ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.
3. Przedmiotem przetargu będzie miesięczna stawka czynszu netto za l m2 powierzchni.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Suwałkach;
  • opublikowanie w dzienniku www.nionitorurzedowy.pl;
  • opublikowanie na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. - www.zbm.suwalki.pl;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ul. Wigierska 32; ·
* w przypadku nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu jest to stawka wywoławcza.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32 - pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 87 563-50-51.
Dyrektor ds. Eksploatacji
Wiesław Lange
/-/ podpis nieczytelny


Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.