Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Miasto Zgierz

Zarządzenie Nr 22/VII/2017
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 316/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 316/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2016 roku, w tabeli dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 38, w kolumnie siódmej, zawierającej cenę wywoławczą lokalu i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, kwotę „105 000,- zł” zastępuje się kwotą „106 000,- zł”

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.


Miasto Zgierz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.