Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Prezydent Miasta Koszalina

Prezydent Miasta Koszalina
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy Rynku Staromiejskim 6-7 wywieszono wykazy o przeznaczeniu do: Sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

działki nr 617/6 w obrębie nr 0020, położonej w Koszalinie przy ul. Jana z Kolna 14, w udziałach związanych z wyodrębnionymi lokalami w budynku;

Sprzedaży w drodze przetargu:niezabudowanej działki nr 207/6 w obrębie nr 0009, położonej w Koszalinie przy ul. Olchowej, z przeznaczeniem na teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej, niezabudowanych działek nr 451, 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9,452/11, 452/12, 452/14, 452/15 w obrębie ewidencyjnym nr 0012, położonych w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich, z przeznaczeniem na zabudowę garażową;

Oddania w dzierżawę: części działki nr 1506/7 w obrębie nr 0019 o pow. 6 m2, położonej w Koszalinie między ul. Romualda Traugutta z ul. Zwycięstwa, z przeznaczeniem na lokalizację stoiska handlowego z tekstyliami, części działki nr 567 w obrębie nr 0015 o pow. 217 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, części działki nr 503, 538 i 539 w obrębie nr 0015 o pow. łącznej 151 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców i Kilińszczaków, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, części działki nr 503 i 513 w obrębie nr 0015 o pow. 30 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, części działki nr 513 w obrębie nr 0015 o pow. łącznej 16 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, części działki nr 18/4 w obrębie nr 0016 o pow. 10 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV, z przeznaczeniem na lokalizację przyczepy gastronomicznej, części działki nr 554 w obrębie nr 0015 o pow. łącznej 42 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, części działki nr 500 i 513 w obrębie nr 0015 o pow. łącznej 22 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców, z przeznaczeniem na dojazd, dojście do budynków położonych na działkach sąsiednich.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powołanej w tytule ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawierają wykazy wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie – Rynek Staromiejski 6 –7, piętro II i III. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl. - ogłoszenia Wydziału Nieruchomości.


Prezydent Miasta Koszalina

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.