Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Usługa naprawy średniej i dokowej

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
 
Nr postępowania 14/KPW/STO/2016

NAPRAWA ŚREDNIA I DOKOWA Osz 253
Termin składania ofert: 17.03.2016
Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: KOMENDA PORTU WOJENNEGO
GDYNIA
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Miejscowość: Gdynia Kod pocztowy: 81-103 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 261262198
Osoba do kontaktów: Honorata MIROCHA, Małgorzata KLASA, Marzena MIŁEK
E-mail: kpw.przetargi@mw.mil.pl Faks: +48 261262314
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Kontakt
numery tel.: +48 261262198
e-mail: kpw.przetargi@mw.mil.pl
 

Naprawa średnia i dokowa
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.