Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sobótka
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXVII/281/12 z dnia 30.11.2012 r. i Nr VII/40/15 z dnia 24.04.2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie:
  • obszaru położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki;
  • terenu położonego w obrębie Ręków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03 do 24.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian wyżej wym. planu miejscowego odbędzie się w dniu 22.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka o godz. 13ºº. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2016 r.
 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.