Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 
Lesznowola, dnia 24.02.2016 r.
RUP.6721.1.11.2015.EG(40)
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kosów, zatwierdzonego uchwałą 
Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r.
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr150/XII/2015 z dnia 11 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kosów, zatwierdzonego uchwałą Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r.w dniach od 07.03.2016 r. do 08.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w godz. od 830 do 15 30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola o godz. 1630.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lesznowola z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2016 r.

Organem właściwy do rozpatrzenia powyższych wymienionych uwag jest Wójt Gminy Lesznowola.
 
Z up. WÓJTA
Iwona Pajewska – Iszczyńska
Zastępca WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.