Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Magdalenka

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 
Lesznowola, dnia 15.02.2016 r.
RUP.6721.1.10.2014.RD(44)
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 
(tereny położone bezpośrednio przy lesie, oznaczone symbolem Ls w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 631/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011 r.w dniach od 29.02.2016 r. do 25.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w godz. od 830 do 15 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola o godz. 1630.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lesznowola z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 r.

Organem właściwy do rozpatrzenia powyższych wymienionych uwag jest Wójt Gminy Lesznowola.
 
Z up. WÓJTA
Iwona Pajewska – Iszczyńska
Zastępca WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego obrębu Lesznowola Magdalenka


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.