Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łazy

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 
Lesznowola, dn. 12 lutego 2016r.
RSR.6220.11.2015.WD.11
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
 
Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków „ŁAZY” w m. Łazy na dz. nr ew. 5/7 i 5/4.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
W dniu 10 września 2015r. Inwestor złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Następnie w dniach 28 października 2015r. oraz 16 grudnia 2015r. raport ten został uzupełniony.

W dniu 7 października 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s w Chylicach wydał opinię sanitarną znak: ZNS/713/4/15. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 8 lutego 2016r. wydał opinię, znak: WOOŚ-II.4242.384.2015.MWA.6 i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Każdy ma prawo zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni, tj. od 15 lutego do 7 marca 2016r. w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103),
w godzinach: poniedziałek 9.30 – 17.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00.
 
Iwona Pajewska - Iszczyńska
Zastępca Wójta
 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łazy
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.